DateBuy/SellCommodityEntryTargetLotsResultProfit
02/03/2020BuyGold41870-41900420102 LotsSuccess20000
03/03/2020BuyGold42070-42100421702 LotsSuccess20000
04/03/2020SellGold43710-43735436352 LotsSuccess20000
05/03/2020SellGold43630-43650436502 LotsSuccess20000
06/03/2020BuyGold44740-44770448702 LotsSuccess20000
09/03/2020BuyGold43170-43190442902 LotsStoploss20000
10/03/2020SellGold43900-43920438102 LotsSuccess20000
11/03/2020SellGold43700-43720436002 LotsSuccess20000
12/03/2020SellGold43310-43330432102 LotsSuccess20000
13/03/2020BuyGold41830-41850419502 LotsSuccess20000
16/03/2020BuyGold41000-41020411202 LotsSuccess20000
17/03/2020SellGold39210-39230391102 LotsSuccess20000
18/03/2020SellGold39920-39940398202 LotsSuccess20000
19/03/2020BuyGold39770-39790398702 LotsSuccess20000
20/03/2020SellGold40500-40520403002 LotsStoploss20000
23/03/2020SellGold40880-40900407002 LotsSuccess20000
24/03/2020SellGold40910-40930408102 LotsSuccess20000
25/03/2020SellGold42470-42490423702 LotsSuccess20000
26/03/2020BuyGold42600-42620427502 LotsSuccess20000
27/03/2020SellGold4670-43690434702 LotsSuccess20000
30/03/2020BuyGold43200-43220433002 LotsSuccess20000
31/03/2020SellGold43400-43420433102 LotsSuccess20000
×

Get In Touch